Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

iammistake
8415 1529 500
iammistake
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatobecontinued tobecontinued
iammistake
I used to think that I could never lose anyone if I photographed them enough. In fact, my pictures show me how much I’ve lost.
— Nan Goldin
Reposted fromverronique verronique viaskraweksiebie skraweksiebie
iammistake

Przyjacielu, Przyjaciółko.


Przechadzam się czasem i zastanawiam, która z dróg jest drogą do Domu. Czasami staję pośród drzew decyzji i zastanawiam, która z nich była słuszna i czy w tych wszystkich wyborach tak naprawdę jedyna możliwość to tylko wybór mniejszego zła. Czasem większego. Ciągle żałuję w myślach i próbuję znaleźć w sobie siłę, by wybaczyć sobie, że nie było mnie przy Tobie, gdy Twoje życie stawiało trudne pytania. Często bez odpowiedzi. Często pełne bólu i rozpaczy. Żałuję też własnego milczenia, braku zabrania głosu wtedy, gdy tak naprawdę serce już dawno krzyczało z bólu, ale nie umiało prosić o pomoc. Cieszę się, że pomimo milczeń, wieluset kilometrów rozłąki - bo życie przecież wyrzucało nas na brzeg tak cholernie daleki od Domu - potrafimy odnaleźć siebie. Że w dobie tych wszystkich zim, potrafisz przynieść mi w dłoni kawałek wiosny, która sprawia, że na chwilę godzę się z samym sobą i z całym cholernym światem. Że i ja mam fragment wiosny dla Ciebie.

Przyjacielu, Przyjaciółko. Dziękuję za każdy Twój powrót. Dzięki temu wiem, że jesteśmy na zawsze. 
Dziękuję za każdy Twój powrót. Sprawia, że jestem niezniszczalny.

— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
iammistake
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
iammistake
Wszystko, co mam, jest w niej zakochane.
— Edward Stachura "Siekierezada"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustmine justmine
iammistake
Ja w inną stronę poszłam niż Ty,
Z innego miejsca patrzę w gwiazdy dziś
— Sarsa Markiewicz - Tęskno mi
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viajustmine justmine
7287 1067
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viajustmine justmine
3795 4773
Reposted frompadmasam padmasam viajustmine justmine
iammistake
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajustmine justmine
iammistake

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

Reposted from12czerwca 12czerwca viajustmine justmine
iammistake
0204 ba58 500
Reposted fromsoftboi softboi viajustmine justmine
iammistake
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viajustmine justmine
iammistake
Przyjaźń to taka piękna sprawa. Idę i wiem, że zawsze mogę do Ciebie zadzwonić. Idziesz i wiesz, że zawsze otworzę ci drzwi.
Reposted fromloveproof loveproof viajustmine justmine
iammistake
9518 2746 500
Reposted fromsoftboi softboi viajustmine justmine
iammistake
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajustmine justmine
iammistake
8793 840a 500
Reposted fromsoftboi softboi viajustmine justmine
iammistake
Bo ja lubię do Ciebie pisać. Z różnych powodów. Między innymi dlatego, że chcę żebyś wiedziała, że myślę o Tobie. To dość egoistyczna pobudka, ale nie mam zamiar jej się wypierać. A myślę dużo i często. Właściwie myśli o Tobie towarzyszą mi w każdej sytuacji. I nie masz pojęcia, jak bardzo jest z tym dobrze. A przy okazji wymyślam róże rzeczy, z którymi też przeważnie jest mi dobrze. Bo bardzo wysoko sobie cenię fakt, że zaistniałaś w moim życiu. Ostatnio zresztą trudno używać słów takich jak "cenię". Ostatnio wydaje mi się, że słowa są za małe. Dlatego dziękuję Ci. Dziękuję Ci z całą powagą i nieuchronnym lekkim wzruszeniem za to, że jesteś.
I za to, że ja mogę być.
— J. Wiśniewski
Reposted frompassionative passionative viajustmine justmine
iammistake
2265 4f5e
iammistake
wzrok Uwielbiałem, gdy patrzyła mi w oczy. Wzrok mówił wiele. Nie musiałem słyszeć kocham Cię, żeby to wiedzieć.
— znalezione
Reposted fromresort resort viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl