Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

iammistake
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść. 
Reposted fromlovvie lovvie viaskraweksiebie skraweksiebie
iammistake
5303 1713 500
iammistake
9147 20dc 500
iammistake
6120 4751 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaxannabelle xannabelle
iammistake
4418 20e0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxannabelle xannabelle
iammistake
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— J.L.Wiśniewski
iammistake
3266 f258
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo via8agienny 8agienny
iammistake
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viajnna jnna
iammistake
8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viajnna jnna
iammistake
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viajnna jnna
iammistake
iammistake
 I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
Reposted fromlovvie lovvie viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
iammistake
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
8530 84a9 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
iammistake
6730 bb8e 500
iammistake

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
iammistake
iammistake

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

— 12czerwca.soup.
Reposted from12czerwca 12czerwca viagregorczykm gregorczykm
iammistake
6163 c428 500
iammistake
5047 a590 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl