Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

iammistake
To tylko myśl, że jesteś gdzieś przynosi mi ulgę
— Kortez
Reposted fromparrtyzant parrtyzant via48hrs 48hrs
iammistake
Wciąż było wewnątrz mnie. Ciążyło.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
iammistake
Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem.
— Jerzy Harasymowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
iammistake
Znaleźliśmy się na tym etapie życia, kiedy dociera do ciebie, że twoi najbliżsi przyjaciele dorastają, robią krok do przodu, a ty nadal tkwisz w tym samym miejscu, nadal nie masz pewności, w jakim chcesz ruszyć kierunku i czy twoja obecna sytuacja daje ci szczęście.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
iammistake
Naprawić możemy się tylko sami.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
iammistake
Czy nie nadeszła pora, byś zaczęła walczyć?
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
iammistake
Ale to, co w sobie tłumisz, tylko cię osłabia.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
iammistake
Czasem możesz mieć gorszy dzień, ale to tylko dzień. Kolejnego poranka musisz wstać i spróbować na nowo iść do przodu.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
iammistake

Naj­krótsze wy­razy "tak" i "nie" wy­magają najdłuższe­go zas­ta­nowienia.


— Pitagoras
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl via48hrs 48hrs
iammistake
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamefir mefir
iammistake
8858 dedc
Reposted fromkrzysk krzysk viapsychojunkie psychojunkie
8359 7a99 500

teenageers:

🙌 🙌 🙌

Reposted fromSkydelan Skydelan vianoelya noelya
iammistake
Nie chcę zrobić kolejnego kroku w Tym świecie bez Ciebie przy mnie.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
iammistake
2873 a902
Reposted frommisza misza viameadowlarks meadowlarks
iammistake
5129 4fba
Reposted fromkrzysk krzysk viamessinhead messinhead
iammistake
Trzeba mieć coś do kochania.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowelovestory nowelovestory
iammistake
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu vianowelovestory nowelovestory
iammistake
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway vianowelovestory nowelovestory
iammistake
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowelovestory nowelovestory
iammistake
I just want to be the person someone (well, I'm mean you) miss at 3am. 
Reposted fromPoranny Poranny vianowelovestory nowelovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl